Onderwijskwaliteit

Schoolgids 
In onze schoolgids wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren, welke keuzes we daarin hebben gemaakt, waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen en hoe we ouders betrekken bij de school. Ook vindt u hier praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en opvang.

Lees hier de Schoolgids OBS Voordorp 2023-2024.

Schoolplan
Eens in de vier jaar schrijven wij als school een schoolplan. Daarin staan alle ambities, doelen en acties beschreven die wij willen realiseren in de vier jaar die komen. Deze ambities formuleren wij op organisatie, onderwijsinhoud, kwaliteitszorg en personeel. Vanuit het schoolplan maken wij een ieder schooljaar een professionaliseringsplan.

Ons schoolplan voor 2024-2027.

Visual schoolplan 2024-2027.

Jaarplan 2023-2024.