Contact

OBS Voordorp
Ché Guevarastraat 15
3573 BK Utrecht
tel: 030- 2719011
e-mail: info.voordorp@spoutrecht.nl

Andere organisaties in onze school

De Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht (S.P.O.) Utrecht
De SPO Utrecht is het schoolbestuur van alle openbare scholen in de stad Utrecht en Vleuten-De Meern.
College van Bestuur: Anko van Hoepen en Anje Margreet Woltjer
Secretaris van het bestuur: Linda Osman

Postadres:
Postbus 9315,
3506 GH Utrecht

Bezoekadres:
Ortheliuslaan 871
3528 BE Utrecht

tel. 030 – 2652640

www.spoutrecht.nl
info@spoutrecht.nl

Privacystatement:
SPO Utrecht

Naschoolse opvang
Ludens
Informatie en plaatsing: 030-2361061

Giessenplein 59-C
3522 KE Utrecht
030-2567070
www.ludens.nl
ip@ludens.nl

Mini-stek
De Vooysplantsoen 53-54
3571 ZS Utrecht
030-6368510
info@mini-stek.nl

Vertrouwenspersoon SPU Utrecht

Barbel Roeleveld barbel@cvp-plus.nl
Joost van Dijck joost@cvp-plus.nl

Telefonisch bereikbaar via: 070- 2600032

Inspectie van het onderwijs
Voor algemene vragen over onderwijs kunt u terecht bij: 0800 – 8051 (gratis).

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs 0900 – 111 3 111 (lokaal tarief)

www.onderwijsinspectie.nl
info@owinsp.nl