Thematisch Onderwijs

Op OBS Voordorp werken we thematisch. Er wordt samenhang geboden in de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, natuurkunde, techniek, biologie, taal en kunsteducatie. Kunsteducatie omvat de kunstvakken beeldende vorming, muziek, theater, dans, film, poëzie en architectuur. Thematisch onderwijs helpt leerlingen om te zien hoe verschillende vakgebieden met elkaar verbonden zijn en terugkomen in de samenleving.

Om te kunnen aansluiten bij wat de leerlingen nodig hebben, heeft het team gekeken waar de leerlingen op verschillende leeftijden mee bezig zijn en waar ze aan toe zijn. ‘Een groep 8 leerling die serieus wil meebeslissen, een leerling uit groep 3 die graag leert vanuit de rijke fantasie en een leerling uit groep 5 die ontdekt dat de wereld steeds een stukje groter wordt vanuit nieuwe interesses.’ We hebben de leerlingen verdeeld in 3 bouwen. Leerkrachten van een bouw vormen samen een team. Zo kunnen we de focus leggen op de kwaliteit van het onderwijs en de ontwikkeling van de kinderen in een leeftijdscategorie.