Team & bouwteams

Op obs Voordorp is een warm welkom en een prettige sfeer erg belangrijk. Elke leerling wordt gezien en heeft een stem. Daar hoort ook bij dat kinderen leren om rekening met elkaar te houden en verantwoordelijkheid te dragen voor elkaar en omgeving. We zijn transparant en open, binnen de school en naar buiten toe.

We zijn als team gericht op verbinding en verschillen zien we als kans. Het ondersteuningsprofiel van onze school wordt gekenmerkt door het feit dat we kleine groepen hebben. Binnen de groepen differentiëren we waar nodig en we werken toe naar een organisatie waarbij groepsdoorbroken werken gangbaar is. Hierdoor kunnen we kinderen nog beter voorzien in hun onderwijsbehoeften.

Bouwteam 1-2-3
In bouwteam 1-2-3 staat spelend leren centraal. De lokalen, het kleuterplein en de binnentuin bieden voor de jonge kinderen een prikkelende uitdagende omgeving waarin zij optimaal kunnen bewegen en spelen. De drie kleutergroepen en groep 3 werken nauw met elkaar samen. Het thematisch werken staat de hele dag centraal. De kringen, activiteiten en verwerkingen passen bij het thema en sluiten aan bij de verwondering van de kinderen.

Bouwteam 4-5
De kinderen in bouwteam 4-5 ontwikkelen nieuwe interesses. De wereld om hen heen wordt steeds een beetje groter. In deze leeftijdscategorie ontstaan er vaak echte vriendschappen en ontdekken leerlingen hun rol in de groep. Samenwerken en groepsprocessen hebben in een centrale rol in dit bouwteam. Het thematisch werken krijgt een diepere betekenis door verdieping en verbreding in wereldoriëntatie. De leerkrachten geven les over de thema’s, leerlingen stellen vragen, gaan op excursies en werken aan projecten.

Bouwteam 6-7-8
De kinderen in bouwteam 6-7-8 ervaren steeds meer behoefte aan autonomie. Dit is dan ook passend bij de ontwikkeling en de volgende stap naar het voortgezet onderwijs. Het mee willen denken, meebeslissen en de grenzen opzoeken is past bij hun ontwikkeling. Jezelf leren kennen, weten hoe je leert, ervaren wat jouw aandeel is in het grotere geheel zijn onderwerpen die centraal staan in dit bouwteam.