OBS Voordorp

Wij willen een warm welkom heten aan al onze leerlingen. De afgelopen jaren is de school gegroeid, mede dankzij de nieuwe wijk Veemarkt. Vanuit ons ruim opgezette gebouw geven we onderwijs aan ongeveer 250 leerlingen. Alle lokalen komen uit op leerpleinen. Daar wordt ontmoet, samengewerkt en zelfstandig gewerkt. In de speelzaal geven we bewegingsonderwijs, dramalessen en voorstellingen. Ook wordt naschoolse opvang en peuteronderwijs aangeboden in onze school.

We zijn een gemoedelijke school, waar je jezelf mag zijn met een fijne relatie tot de ander. We creëren een rijke leeromgeving voor onze leerlingen en bieden lesstof in samenhang aan. Kunst- en cultuureducatie en eigenaarschap van kinderen zijn voor ons belangrijke onderwerpen in het onderwijs.

Wij nodigen uw kind uit om met ons de reis van ontdekking in te kleuren.