Samenwerkingen

Integraal Kind Centrum

Een Integraal Kind Centrum (IKC) is een organisatie waar kinderen van 0 tot 13 jaar terecht kunnen. In een IKC zijn onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal en welzijnsactiviteiten voor kinderen samengevoegd. IKC’s hebben verschillende verschijningsvormen. Er zijn IKC’s waarin niet alle bovengenoemde organisaties opgenomen zijn. Wat IKC’s gemeen hebben is dat binnen een IKC alle betrokken organisaties op dezelfde manier naar de kinderen en ouders kijken. Het gaat bij een Integraal Kind Centrum om één fysieke locatie en een nieuwe organisatievorm.
In het gebouw waar OBS Voordorp gehuisvest is, zijn ook twee andere organisaties aanwezig. Ludens, locatie Bolderburen en Spelenderwijs Ludens, die respectievelijk naschoolse opvang aanbieden en een peutercentrum zijn. Met beide organisaties wordt zeer nauw samengewerkt vanuit een gezamenlijke visie. De drie organisaties hebben de ambitie uitgesproken om t.z.t. een Integraal Kind Centrum te vormen.

Spelenderwijs Ludens (intern)

In de school bevindt zich een peuterspeelzaal, genaamd Pinokkio. Het peutercentrum is onderdeel van Spelenderwijs Ludens. Spelenderwijs Ludens is expert in de educatie van het jonge kind in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar. De organisatie heeft als missie jonge kinderen door voorschoolse educatie een betere startpositie te geven, zodat zij met zo weinig mogelijk achterstand in de (taal-)ontwikkeling kunnen starten op de basisschool. De volgende vijf kernwaarden zijn kenmerkend voor de wijze waarop wordt gewerkt: kwaliteit voorop, partnerschap met ouders, vreedzaam werken, wijkgericht werken en menging van groepen en verstevigen van de doorgaande lijn.

Peutercentrum Pinokkio is maandag, dinsdag en donderdag geopend van 8.15 – 14.35 uur. Er is ruimte voor maximaal 14 kinderen van 2,5 tot 4 jaar en er gelden vaste dagdeelcombinaties. Peutercentrum Pinokkio maakt gebruik van de ruimtes van OBS Voordorp en deelt het lokaal met de BSO van Ludens Kinderopvang. Met veel plezier wordt door de pedagogisch medewerkers Tanja Bruinekreeft en Sien Brand gezorgd voor een veilige, boeiende en uitdagende omgeving waarin de kinderen alle ruimte hebben om spelenderwijs te leren. De peuters bereiden zich op een gerichte en speelse wijze voor op het basisonderwijs.

Er wordt gewerkt met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van peuters, er zijn verschillende speelhoeken, buiten mogen de peuters het speelterrein op hun eigen manier verkennen en op maandag wordt gebruik gemaakt van de gymzaal. Ook nemen de kinderen regelmatig deel aan educatieve uitstapjes, zoals een bezoek aan de bibliotheek.

De leidsters van de peuterspeelzaal werken in nauw contact met de leerkrachten van onze kleutergroepen. Wanneer de kinderen bijna vier jaar worden zal, met toestemming van ouders, worden gezorgd voor een overdracht aan de basisschool. Alle belangrijke informatie wordt overgedragen, waardoor de leerkracht goed op de hoogte is en de kinderen meteen goed kan begeleiden.

Bezoek voor meer informatie de website www.spelenderwijsutrecht.nl

Naschoolse opvang (intern)

Naschoolse opvang wordt gedaan door Ludens en Mini-stek. De BSO van Ludens zit in ons schoolgebouw gehuisvest, BSO Mini-stek zit in de nabije omgeving op de Veemarkt. Er is een nauwe samenwerking tussen Ludens en OBS Voordorp. In de groepen 1 t/m 4 zijn twee onderwijsassistentes werkzaam, zij werken zowel bij Ludens als op OBS Voordorp. Daarnaast lopen pedagogisch medewerkers van Ludens pleinwacht tussen de middag.

Bij Ludens kunnen de kinderen lekker samen spelen. Spelen is belangrijk voor kinderen, voor hun ontwikkeling en ontspanning. Zij vinden dat goede kinderopvang iets toevoegt aan de kwaliteit van leven van jonge kinderen en hun ouders. Ludens wil voor ouders een partner in de zorg zijn. Zij staan dichtbij de ouders en de kinderen, want zij zijn de kinderopvang in de buurt. Kijk voor meer informatie op: www.ludens.nl

Buurtteam Noordoost (extern)

We werken samen met de gezinswerkers van het buurtteam Noordoost. Het buurtteam is een belangrijke partner als u op de een of andere manier ondersteuning nodig heeft in uw gezin. Zij ondersteunen bij vragen over opvoeding, schulden, wonen, echtscheiding, overlast, werk of eenzaamheid.

Zien in de klas (extern)

We werken samen met pedagogen en ontwikkelingspsychologen van Zien in de klas. Zij ondersteunen de school bijvoorbeeld door het onderzoeken van individuele kinderen, zijn onze vraagbaak en zij maken onderdeel uit van het zorgteam.