Samenwerkingen

Integraal Kind Centrum

Een Integraal Kind Centrum (IKC) is een organisatie waar kinderen van 0 tot 13 jaar terecht kunnen. In een IKC zijn onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal en welzijnsactiviteiten voor kinderen samengevoegd. IKC’s hebben verschillende verschijningsvormen. Er zijn IKC’s waarin niet alle bovengenoemde organisaties opgenomen zijn. Wat IKC’s gemeen hebben is dat binnen een IKC alle betrokken organisaties op dezelfde manier naar de kinderen en ouders kijken. Het gaat bij een Integraal Kind Centrum om één fysieke locatie en een nieuwe organisatievorm.
Ludens Kinderopvang Utrecht en OBS Voordorp hebben de ambitie uitgesproken om t.z.t. een Integraal Kind Centrum te vormen.

Peuteropvang Pinokkio

Ludens biedt voorschoolse educatie aan in Utrecht. Dat is peuteropvang voor kinderen tussen 2,5 en 4 jaar waar ze spelend leren. Zoals bij Pinokkio, die de ruimtes in de school delen met de buitenschoolse opvang Bolderburen van Ludens. Met veel plezier wordt door de pedagogisch medewerkers gezorgd voor een veilige, boeiende en uitdagende omgeving waarin de kinderen alle ruimte hebben om spelenderwijs te leren. De peuters bereiden zich op een gerichte en speelse wijze voor op het basisonderwijs.
Er wordt gewerkt met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van peuters, er zijn verschillende speelhoeken, buiten mogen de peuters het speelterrein op hun eigen manier verkennen en op maandag wordt gebruik gemaakt van de gymzaal. Ook nemen de kinderen regelmatig deel aan educatieve uitstapjes, zoals een bezoek aan de bibliotheek. De medewerkers van de peuteropvang staan in nauw contact met de leerkrachten van onze kleutergroepen. Wanneer de kinderen bijna vier jaar worden zal, met toestemming van ouders, worden gezorgd voor een overdracht aan de basisschool. Alle belangrijke informatie wordt overgedragen, waardoor de leerkracht goed op de hoogte is en de kinderen meteen goed kan begeleiden.

Naschoolse opvang

Naschoolse opvang wordt gedaan door Ludens en Mini-stek. De BSO van Ludens zit in ons schoolgebouw gehuisvest, BSO Mini-stek zit in de nabije omgeving op de Veemarkt. Er is een nauwe samenwerking tussen Ludens en OBS Voordorp. In de groepen 1 t/m 4 zijn twee onderwijsassistentes werkzaam, zij werken zowel bij Ludens als op OBS Voordorp. Daarnaast lopen pedagogisch medewerkers van Ludens pleinwacht tussen de middag.

Ludens kinderopvang Utrecht
Buitenschoolse opvang Bolderburen

Buitenschoolse opvang Bolderburen heeft drie leeftijdsgebonden groepen. Binnen spelen de kinderen in hun eigen groepsruimte, in het speellokaal, de gangen, het atelier of in de speciale kleuter-keuken. Samen met de kinderen bedenken we leuke activiteiten, zoals sport en spel, koken en knutselen. Buiten is er een beschutte speelplaats met een zandbak en tussen de vleugels van het schoolgebouw is een groot omheind speelterrein met een klimrek en een voetbalkooi. Bij Bolderburen vangen we kinderen van 4 tot 8 jaar op. Als de kinderen 8 jaar zijn, spelen ze verder bij BSO Spoenk.

Kijk voor meer informatie op: www.ludens.nl

Buurtteam Noordoost (extern)

We werken samen met de gezinswerkers van het buurtteam Noordoost. Het buurtteam is een belangrijke partner als u op de een of andere manier ondersteuning nodig heeft in uw gezin. Zij ondersteunen bij vragen over opvoeding, schulden, wonen, echtscheiding, overlast, werk of eenzaamheid.