Ziekte, verlof & verzuim

Wilt u uw kind ziek melden? Bel dan bij voorkeur tussen 07.45 en 08.15 om uw kind af te melden. Het telefoonnummer van school is: 030 – 271 9011.

Wilt u verlof aanvragen? Dit kan alleen via de directie: info.voordorp@spoutrecht.nl

Verzuim: indien wij geen (geldige) afmelding van u ontvangen, is uw kind ongeoorloofd afwezig.