Ziekte, verlof & verzuim

Ziekmelden
U kunt uw kind ziek melden via de Parro app. U gaat naar de groep van uw kind, dan naar acties en daar ziet u de knop ‘absentie melden’ staan.

Verlof
Kinderen zijn vrij tijdens schoolvakanties, nationale feestdagen en andere (door de school bepaalde) vrije (mid)dagen. Verlof buiten de schoolvakanties wordt slechts bij hoge uitzondering verleend. Je kunt alleen verlof aanvragen voor bijzondere omstandigheden, zoals een huwelijk of begrafenis. Verlof voor extra korte vakanties of familiebezoek is wettelijk niet mogelijk.

Als je extra verlof wilt aanvragen, neem dan ruim van tevoren contact op met de directeur van de school (directie.voordorp@spoutrecht.nl). De directeur kan je dan vertellen wat er mogelijk is en hoe verlof aangevraagd kan worden. Op school is de volledige regeling van de leerplichtambtenaar van de gemeente Utrecht aanwezig.

Leerplicht
Kinderen hebben volgens de Leerplichtwet recht op onderwijs. Als een kind vier jaar is, dan mag het naar school. Vanaf het vijfde jaar zijn kinderen leerplichtig. Ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor het naleven van de leerplicht. Vanaf 5 jaar is uw kind leerplichtig en moet het iedere schooldag naar de basisschool. Voor sommige kleuters kan een hele schoolweek in het begin nog te vermoeiend zijn. Dan is een vrijstelling mogelijk. Dit betekent dat u uw kind tot de 6e verjaardag 5 uur per week mag thuishouden. Hiervoor heeft u geen toestemming nodig. U moet het wel melden bij de directeur.