Kracht van Voordorp

Moeder van twee leerlingen: “Mijn kinderen leren hier goed lezen, rekenen en spellen. De resultaten zijn prima en dat vind ik belangrijk. Maar ze leren óók onderzoeken en zelf kritische vragen stellen. Voor wereldoriëntatie zoeken ze niet alleen informatie in boeken maar ook op internet met i-Pads. Dat past zo goed bij onze wereld thuis.”

Vader van een leerling uit groep 3: “De leerkrachten besteden veel aandacht aan een goede sfeer op school, aan goed omgaan met elkaar. Dat doe je natuurlijk thuis ook, het is prettig dat school en ouders op een lijn zitten.”

Moeder van een leerling uit groep 5: “Ik vind het heerlijk dat mijn zoon zelf naar school kan lopen. Dat is goed voor zijn zelfstandigheid en de route naar school is veilig en rustig. Volgens mij vindt hij het ook zelf lekker om zelf naar school te gaan en niet altijd te worden gebracht en gehaald. Hij loopt trouwens nooit alleen, maar met vriendjes uit de straat.”

Moeder van twee leerlingen: “Mijn kinderen hebben erg veel baat bij de gelaagde instructie die op school gegeven wordt. Hiervan zijn ze zelfstandiger geworden in het inschatten van wat ze zelf nodig hebben.”

Onze leerkrachten zeggen:

“Kunst en cultuureducatie, een middel om te verbinden. Het leert en vertelt de kinderen waar we vandaan komen en wie we zijn.”

“Het beoefenen van het schaken levert een belangrijke bijdrage aan onder andere de bevordering van het logisch, ordenend en controlerend denken. Schaken scherpt het voorstellingsvermogen en het visueel geheugen. Naast de intellectuele vorming doet schaken een beroep op de persoonlijkheidsvorming; leren omgaan met anderen, leren winnen en verliezen en leren initiatieven ontplooien en beslissingen nemen.”

“Niets is mooier dan kinderen bijbrengen dat zij zelf keuzes kunnen maken en dat ze zelf kunnen groeien, of het nu gaat om het leren van een andere taal, het maken van een toets of samenwerken.”

“Alles staat en valt met eerlijkheid en duidelijkheid.”

“Wij werken als docenten aan een gemeenschappelijk doel. Daarbinnen hebben we onze eigen kwaliteiten en eigen stijl. We leren van en met elkaar en dat is onze kracht!”

“We zijn creatief en flexibel, als er een kans voorbij komt dan grijpen wij die aan.”

“We zijn continue op zoek naar mogelijkheden om ons onderwijs te verbeteren passend bij de groep. Ik werk vaak met vormen van coöperatief leren: kinderen die elkaar coachen, oudere kinderen die jongere kinderen voorlezen, en bijvoorbeeld genummerde koppen (kinderen denken eerst individueel na, delen ideeën en vormen een teamantwoord)”.

“We hebben een eigen keukenatelier.” 

“Voor onze kleuters zorgen wij voor uitdaging zodat zij zich in de breedte kunnen ontwikkelen. Spelenderwijs leren in de winkel, ijscokraam of huishoek. Thema’s zie je terug in het hele lokaal. We hebben vaste blokken, zoals kinderboekenweek, de seizoenen maar organiseren ook veel rond thema’s die de kinderen kiezen zoals ziekenhuis of circus.”

“Onze school is open, iedereen is welkom. Natuurlijk hebben duidelijke afspraken met elkaar maar daarbinnen beweegt iedereen zich vrij: vrijheid in gebondenheid.”