Team

Wij hebben een enthousiast team met veel specifieke ervaring. Professionaliteit staat hoog in het vaandel. Samen zijn we een sterk team; we sparren geregeld met elkaar over de lesstof en het maatwerk bij leerlingen en komen regelmatig bij elkaar in de klas. Juist ook doordat onze school overzichtelijk is en het team niet al te groot, kennen we ‘elkaars’ kinderen en voelen we ons ook samen verantwoordelijk voor alle kinderen. We zijn één school, waarin we zorgen voor elkaar.

Samenstelling van het team:

Groepsleerkrachten:

Mijke Wijga, Petra Uijttenboogaard, Merel Veraart, Inge Ribbert, Yvonne Biemans, Tineke van Dalfsen, Anna Veenstra, Claire George, Saskia Versaan, Bianca van Rooijen, Emma Mooij, Susanne Rutten, Elske Oosterwaal, Heidi van den Berg, Annick Burgemeestre, Sandra Lueks, Rik van den Hemel, Coen Spijker & Meike Manschot.

Voor meer informatie over de aanwezigheid en contact met groepsleerkrachten zie ook Groepen & Leerkrachten.

De leerkrachten in de onderbouw worden ondersteund door onderwijsassistenten.
In de bovenbouw werkt een RT-leerkracht die leerlingen individueel en in groepjes begeleidt.

Directie:
Gabrie van der Wijk: zij is aanwezig maandag, dinsdag, donderdag en wisselend op woensdag en vrijdag.

Intern begeleider:
Elske Oosterwaal stuurt de interne leerlingenzorg aan en coördineert de externe contacten in het kader van de zorgverbreding. Zij is aanwezig op maandag/dinsdag (wisselend per even en oneven weken), woensdag en vrijdag als intern begeleider.

Vakleerkracht bewegingsonderwijs:
Jorn Herber, op dinsdag en donderdag voor de groepen 3 t/m 8 en op vrijdag voor de kleutergroepen.

Administratieve kracht en conciërge:
Bertha Stijlaart

Opleidingsleerkracht:
Saskia Versaan

Kunst- & cultuurbegeleider:
Susanne Rutten

Meer- en Hoogbegaafden specialist:
Susanne Rutten

Taal/leescoördinator:
Tineke van Dalfsen en Bianca van Rooijen

Klachtencontactpersonen intern:
Jorn Herber

Vertrouwenspersoon extern:
Mevr. Theelen. Zij is extern en niet aan onze organisatie verbonden. Ze is te bereiken via theelen@human-invest.nl