Missie / visie

Missie van de school
Reis van ontdekking en ruimte voor iedereen.

Onze visie
Elke leerling maakt zijn eigen reis in het leven en ontdekt wat zijn of haar talenten en uitdagingen zijn. Wij vertrouwen daarbij op de ontwikkelkracht van leerlingen. Leerlingen hebben de wil om te leren. Dat komt het best tot zijn recht in een rijke en uitdagende omgeving, waarin gedreven leerkrachten hen begeleiden.

Wij willen een warm welkom heten aan al onze leerlingen, waarbij elke leerling gehoord en gezien wordt en een eigen stem heeft. Daarbij hoort ook dat leerlingen rekening houden met een ander en verantwoordelijkheid dragen voor elkaar en de omgeving. Wij nodigen uw kind uit om met ons de reis van ontdekking in te kleuren.

Welkom op obs Voordorp!
Speel, leer, creëer en ontdek jouw talenten.

 

Wij willen een warm welkom heten aan al onze leerlingen, waarbij elk leerling gehoord en gezien wordt en een eigen stem heeft

De komst van een vierjarig kind op de basisschool is een mijlpaal in het leven van een kind. Voor het eerst stapt hij of zij in een nieuwe, eigen wereld waarin het moet gaan functioneren. De eerste stap in dit proces  is het opbouwen van veiligheid. Want veiligheid is de basis en de voorwaarde om te kunnen leren. Vanuit veiligheid kan een kind zij zich vrij voelen om te spelen en leren, te ontdekken, vriendschappen en relaties op te bouwen.

Deze start is voor elk kind weer anders. Het ene kind is stil en verlegen en durft nog weinig te exploreren, het andere kind kent de omgeving al van broertjes en zusjes en voelt zich al snel op zijn gemak. Ook de achtergrond van ieder kind is heel verschillend. De leerkracht speelt hier op in en zoekt bij elk kind de juiste ingang voor het maken van contact.

In de loop van acht jaar ontwikkelt elk kind een eigen persoonlijkheid die er mag zijn. We geven de kinderen mee dat ze belangrijk zijn in de groep en dat hun mening er toe doet.

De leerkracht ondersteunt en begeleidt het kind in dit socialiseringsproces.

Daarbij hoort ook dat leerlingen rekening houden met de ander en verantwoordelijkheid dragen voor elkaar en de omgeving

Elk kind krijgt bij ons de ruimte om zijn of haar eigen persoonlijkheid te ontwikkelen. De andere kant van de medaille is dat een kind ook leert de ruimte van anderen te respecteren. Dat gebeurt door heldere verwachtingen te formuleren over het gedrag van een kind. Deze verwachtingen zijn geformuleerd in afspraken en regels. Regels komen voort uit de school en de leerkracht en daar hebben kinderen zich aan te houden, afspraken worden samen met kinderen besproken en opgesteld. Het geheel van regels en afspraken helpt de kinderen om rekening te houden met elkaar en de omgeving . Daarbij is sprake van een doorgaande lijn. Al bij de kleuters leren de kinderen dat je anderen op de gang niet mag storen, dat je ook andere kinderen aan het woord laat in de kring, dat je zelf je spullen opruimt etc.

Naast regels en afspraken implementeren is er ook de zorg die kinderen leren te dragen voor elkaar. Een ander troosten, verrassen, helpen, blij maken. Of een conflict op kunnen lossen, feedback kunnen geven.

Leren reflecteren is hierbij essentieel. Door middel van terug kijken en nadenken over hun eigen gedrag en dat van een ander leren de kinderen stapsgewijs en soms met vallen en opstaan hoe ze functioneren binnen de groep. Vallen en opstaan betekent  ook dat kinderen de verantwoordelijk van hun gedrag leren dragen.

Elke leerling maakt zijn eigen reis in het leven en ontdekt wat zijn of haar talenten en uitdagingen zijn

Leren geeft voldoening, leren maakt je trots, leren maakt dat je wijs wordt.
Leren is ook doorzetten, fouten maken, oefenen en nog eens oefenen.

Voor elk kind verloopt het leerproces anders. Kinderen verschillen in tempo, in begrip, in belangstelling en in leerstijl. Voor het ene kind is rekenen een lastige taak, voor een ander een heerlijke uitdaging. Terwijl het ene kind schittert op het podium, kruipt een ander kind langzaam naar achteren. Ook dit hoort bij leren. Het is onderdeel van de persoonlijke vorming: weten wat je kan en wat je niet zo goed kan, weten waar je talenten liggen en waar niet. Ook leren accepteren hoort hierbij. Jij moet misschien harder werken voor een dictee dan een ander, maar jij kan weer veel harder rennen op het voetbalveld. We geven de leerlingen mee dat elk kind zijn eigen kwaliteiten en talenten heeft, maar ook zijn eigen valkuilen en uitdagingen. Dat het geheel jou uniek maakt en dat je trots kunt zijn op wie je bent. Iedereen is gelijkwaardig, maar niemand is gelijk.