Kunst-cultuureducatie

Ieder kind is een kunstenaar. Het is de kunst dit te blijven wanneer je eenmaal groot bent ” (Picasso, sd). Daarbij doelde Picasso waarschijnlijk niet alleen op het maken van schilderijen en kunstwerken maar vooral op het vermogen tot scheppen, op welke manier dan ook. Dit scheppen, iets nieuws maken en vooral het proces dat daaraan vooraf gaat, is van wezenlijk belang in ons huidige onderwijs. Onderwijs waarin we kinderen willen voorbereiden op hun toekomst in een steeds veranderende samenleving. Een samenleving waarin het steeds belangrijker is dat je kennis kunt combineren, kunt samenwerken en oplossingen voor nieuwe problemen kunt vinden. Cultuureducatie draagt daaraan bij. Door cultuureducatie ontwikkelen kinderen hun talenten en leren ze de waarde van kunst te begrijpen.

                           

Goed cultuuronderwijs daagt leerlingen uit om een creatieve, onderzoekende houding te ontwikkelen die in de toekomstige samenleving van wezenlijk belang is. Op OBS Voordorp is dit o.a. terug te zien in een vakoverstijgende methode waarin we werken in thema’s, de atelierrondes voor de groepen 5 t/m8, bijscholing van het hele team vanuit de muziekimpuls, een vakdocent drama en culturele uitjes naar musea, muziek-, dans- en theater voorstellingen. Voor onze school is cultuureducatie een permanente ontdekkingsreis. Dit sluit mooi aan bij de missie van onze school: “OBS Voordorp, reis van ontdekking en ruimte voor iedereen”.