Ervaringen van ouders

Moeder van twee leerlingen: “Mijn kinderen leren hier goed lezen, rekenen en spellen. De resultaten zijn prima en dat vind ik belangrijk. Maar ze leren óók onderzoeken en zelf kritische vragen stellen. Voor wereldoriëntatie zoeken ze niet alleen informatie in boeken maar ook op internet met i-Pads. Dat past zo goed bij onze wereld thuis.”

Vader van een leerling uit groep 3: “De leerkrachten besteden veel aandacht aan een goede sfeer op school, aan goed omgaan met elkaar. Dat doe je natuurlijk thuis ook, het is prettig dat school en ouders op een lijn zitten.”

Moeder van een leerling uit groep 5: “Ik vind het heerlijk dat mijn zoon zelf naar school kan lopen. Dat is goed voor zijn zelfstandigheid en de route naar school is veilig en rustig. Volgens mij vindt hij het ook zelf lekker om zelf naar school te gaan en niet altijd te worden gebracht en gehaald. Hij loopt trouwens nooit alleen, maar met vriendjes uit de straat.”

Moeder van twee leerlingen: “Mijn kinderen hebben erg veel baat bij de gelaagde instructie die op school gegeven wordt. Hiervan zijn ze zelfstandiger geworden in het inschatten van wat ze zelf nodig hebben.”