Disclaimer

Hoewel deze website met grote zorgvuldigheid is samengesteld, kunnen er typfouten of andere onjuistheden in voorkomen. Aan de informatie op deze website kunnen dus geen rechten worden ontleend.

Herbruik van teksten, foto’s of andere onderdelen van deze website is zonder toestemming van obs Voordorp niet toegestaan. Een verzoek voor het gebruik van onderdelen van deze website kunt u indienen via een e-mail naar info.voordorp@spoutrecht.nl