Schooltijden & TSO

De schooldeuren gaan open om 08:20. De leerlingen van groep 1 t/m 4 maken gebruik van de achteringang en de leerlingen van groep 5 t/m 8 van de hoofdingang. Dit geldt voor binnenkomst en als de school uit is.

Schooltijden:
Ma-di-do-vr: 08:30 – 14:15 uur
Wo: 08:30 – 12:30 uur

10 uurtje
Voor het tienuurtje adviseren wij ouders om fruit mee te geven.
Dinsdag en donderdag
zijn onze verplichte fruitdagen.

TSO: TussenSchoolse Opvang
Op OBS Voordorp is de eigen leerkracht in de klas aanwezig tijdens het lunchmoment van de kinderen. De kinderen van groep 1 en 2 hebben 30 minuten om hun brood op te eten. De overige groepen hebben 15 minuten. We stimuleren kinderen in deze tijd hun lunch te nuttigen. Houdt u rekening met dat u niet te veel eten mee geeft? Kinderen die hun brood niet op hebben in de lunchtijd krijgen op een later moment de mogelijkheid om hun brood op te eten. Wanneer kinderen hun brood (structureel) hun lunch niet op krijgen, wordt dit met ouders besproken.

Wij vragen u geen snoep mee naar school te geven.

Voor de vrije dagen en gymtijden verwijzen wij u naar Parro: https://talk.parro.com/